TIETOSUOJASELOSTE
Equus Welfare Oy (1857470-7)


Tietosuojaseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriselostej a EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
(GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018. Viimeisin muutos 24.5.2018

Rekisterinpitäjä
Equus Welfare Oy
Y-tunnus: 1857470-7
osoite: Kisällinkatu 7, 15170 Lahti
kotipaikka: Lahti
puhelin. +358504535241
sähköposti: info@equuscare.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Anne Piirainen
osoite: Kisällinkatu 7, 15170 Lahti
puhelin. 0504534241
sähköposti: info@equuscare.fi

Henkilörekisterin nimi
Asiakas- ja markkinointirekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen ja viestintä

Rekisteröitävät tiedot
Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot:
Nimi, Yritys, Y-tunnus, puhelinnumero, sähköposti, yhteyshenkilö, osoite, sosiaalisen median
osoitteet. Mahdolliset muut asiakkaan antamat tiedot. Henkilön käyttämään laitteeseen liittyvät
tiedot: mm. päätelaite, IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja selain. (evästeet)

TIETOSUOJASELOSTE
Equus Welfare Oy
Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin esim.:
- Asiakkaalta itseltään tuotteen/palvelun tilaamisen yhteydessä
- Uutiskirjeen tilauksen yhteydessä
- Sosiaalisesta mediasta asiakkaan osallistuessa arvontaan
- Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään kampanjoiden, palautteiden ja
uutiskirjetilauksien yhteydessä.
- Evästeillä kerätään lisäksi tietoa verkkosivustojen käytöstä

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa: Tietoja voidaan
luovuttaa vain Equus WelfareOy:n henkilökunnalle tai verkostosparraajille. Muille kolmansille
osapuolille tietoja ei luovuteta ilman asiakkaan suostumusta. Rekisterin käyttötarkoituksen
mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita ja tietoja voidaan siirtää EU-/ETAalueen
ulkopuolelle, jos se on palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä
huolehtii sopimuksin lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietosuojan riittävästä suojasta.

Rekisterin suojaus
A) Fyysisessä muodossa oleva aineisto
Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Equus Welfare Oy:n
toimitiloissa lukitussa tilassa.
B) Sähköisesti tallennetut tiedot
Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Equus Welfare Oy:n
tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja
tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm.
Tällaisia keinoja ovat mm. Lukot ovissa, salasanat laitteissa, sormenjälkitunnistukset puhelimissa,
salasanojen säännöllinen vaihtaminen, ulkopuolisilla ei ole pääsyä henkilöiden laitteille.

Tietojen säilytys
Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja niin kauan, kuin se on asiakassuhteen hoidon kannalta oleellista.
Tiedot poistetaan pyydettäessä, tai asiakassuhteen selkeästi loppuessa, esimerkiksi
asiakasyrityksen lopettaessa toimintansa.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi
rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät
yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle
maksutonta. Lisäpyynnöt maksavat 20 € + alv / kerta.
Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen
tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava
virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi
rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa
määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa
yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

Tietosuojaselosteen muuttaminen
Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin
vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.

Tietoja verkkovälitteisestä riidanratkaisusta, Artikla 14 Para. 1, ODR (Online Dispute Resolution Regulation):

Euroopan komissio antaa kuluttajille mahdollisuuden ratkaista verkkovälitteiset riidat artiklan 14 Para. 1, ODR nojalla jossakin käyttöympäristössään. Verkko-osoite (http://ec.europa.eu/consumers/odr) toimii sivustona, jossa kuluttajat voivat tutkia tuomioistuimen ulkopuolisia riitojenratkaisutapauksia koskien verkko-ostoksia ja palvelusopimuksia.

Tilaa uutiskirjeemme

Kuulet ensimmäisenä alennuksista ja uutuuksista!

Loading...